Raestipendiumi saajate uurimistööd

Otsing

Pealkiri Valdkond Stipendiaat Kõrgkool Valmimisaeg
Välisvalgustustaristu hoolduse tulemused ja taristu uuendamise vajalikkus (The results of maintenance and necessity of infrastructural upgrades of the public lighting network) Kommunaalmajandus
Erki Varandi Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut 2019
Uus süsinikuneutraalne Kopli asum Tallinnas Keskkond
Elamumajandus, linnavara
Karl-Johan Jakobson Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond 2021
Ülemiste City kaugjahutuse arengukava Kommunaalmajandus
Aleksandr Ledvanov Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond 2021
Ülekandevõrgu sõlmekoormuste staatiliste koormusmudelite määramine ja teisendamine Elamumajandus, linnavara
Madis Leinakse Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut ja 2022
Topeltkarjääri arengu teekonnad: holistiline ökoloogiline lähenemine õppursportlaste arendamisele Audentese spordigümnaasiumis Haridus, noorsootöö
Kristel Kiens Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut 2019
Tark ja jätkusuutlik valgusfooride juhtimine kasutades täiustatud dünaamilist valgusfoori juhtimise algoritmi TALLINNAS Transport
Siim Salin Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia Instituut 2020
Tallinna rannikuala planeerimine ja sadamate funktsioonide muutmine Bekkeri ja Meeruse sadamaalade näitel Linnaplaneerimine
Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Katerin Peärnberg Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia 2020
Tallinna kogukonnaaedade mulla mikrobioloogilise koostise määramine Keskkond
Kadi Karmen Kaldma Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut 2021
Tallinna kesklinna kaugjahutus Kommunaalmajandus
Tanel Kirs * T.Kirsi tööle on seatud 5-aastane ligipääsupiirang ning töö avalikustatakse täies mahus 2025. Seetõttu on käesolevalt esitatud vaid töö kokkuvõte. Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituut 2020
Süvaoksüdatsiooniprotsesside kombineerimine ohtlike saasteainete energiatõhusaks lagundamiseks vees ja õhus Keskkond
Maarja Kask Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond 2021
Robotiga toestatud matemaatikaõpe põhikoolis ning selle mõju õpilase motivatsioonile, õpitulemustele ning õpetaja õpikäsitusele. Haridus, noorsootöö
Janika Leoste Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut 2019
Ristkihtliimpuidust välispiirete hügrotermilised omadused (Hygrothermal performance of cross laminated timber envelopes). Kommunaalmajandus
Linnaplaneerimine
Villu Kukk Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskond, ehituse ja arhitektuuri instituut 2019
Reaalajalähedane ristmike kinnisõitmiste ennustamine kasutades konvolutsioonilisi närvivõrke (Near real-time intersection congestion prediction using convolutional neural networks). Transport
Sander Aasaväli Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskond 2019
Ravi tänava haiglakompleksi adaptiivne taaskasutus (Adaptive reuse of Ravi street hospital complex). Linnaplaneerimine
Helina Maalt Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskond, ehituse ja arhitektuuri instituut 2019
Raskmetallide sisaldus Tallinna sammaldes Keskkond
Kadri-Liis Kaljuvee Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut 2021
PV-elementide ja faasimuutusmaterjaliga kaetud soojusisolatsiooni liitsüsteemi soojus- ja niiskustehniline toimivus Kommunaalmajandus
Keskkond
Elamumajandus, linnavara
Martin Talvik Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond 2021
Psühhoaktiivsete ühendite analüüs süljes kapillaarelektroforeesi meetodil Sotsiaalhoolekanne
Haridus, noorsootöö
Avalik kord, turvalisus
Piret Saar-Reismaa Tallinna Tehnikaülikool 2020
Prototüüpides protokolle, protokollides prototüüpe: Somaatilise modulaarsuse meetodi kujunemine puitarhitektuuris Linnaplaneerimine
Sille Pihlak Eesti Kunstiakadeemia 2020
Prototüüpides protokolle, protokollides prototüüpe. Puitarhitektuuri somaatilise modulaarsuse meetodi kujunemine Linnaplaneerimine
Sille Pihlak Eesti Kunstiakadeemia 2020
Muutused Tallinna Eduinnolab koolide õpikäsitluses ja informaatikaõppes Haridus, noorsootöö
Ilotana Haalen Tallinna Ülikool 2020
Leiti 36 kirjet.