Uuringu detailvaade

Number s2022-1
Pealkiri Ülekandevõrgu sõlmekoormuste staatiliste koormusmudelite määramine ja teisendamine
Kokkuvõte Uurimistöö aitab parandada elektrivõrkude modelleerimistäpsust ning aitab ennustada, kuidas elektritarbijate füüsikaliste omaduste modelleerimisel tuleks arvesse võtta liginullenergiahoonete (NZEB) kasvavat osakaalu ja teisi tarbimist mõjutavaid tegureid
Valdkond Elamumajandus, linnavara
Stipendiaat Madis Leinakse
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut ja
Juhendajad Jako Kilter
Valmimisaeg 2022
Failid