Uuringu detailvaade

Number s2022-7
Pealkiri Uue kaebuste süsteemi tehniline disain, et parandada suhtlust tallinlaste ja kohaliku omavalitsuse vahel
Kokkuvõte Uurimuses analüüsib autor praegust digitaalselt võimaldatud suhtlust ja suhtlust linnakodanike ja Tallinna vahel lähtudes linna praegusest kaebuste süsteemist. Praegune linna kodulehel (Tallinn.ee) olev kaebuste esitamise süsteem kirjeldab mitmeid viise, kuidas kodanik saab esitada kaebuse menetlemiseks omavalitsuse erinevatesse asutustesse. Autor pakub välja lahenduse, mis sobib paremini kasutaja standardite, vajaduste ja võimalustega. Teenuse kaaskujundamise protsess kaasab kodanikke ja tehes nendega tihedat koostööd. Kirjeldatakse teenust, mis ei põhine ainult teoorial, vaid ka inimeste arvamustel. See on digiteenuse kasutamise tõhustamine, mis parandab linna ja kodaniku vahelist suhtlust.
Valdkond Linnajuhtimine
Stipendiaat Martín Paul Peñaherrera Maldonado
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool
Juhendajad Ingrid Pappel, Ph.D. Richard Dreyling III Ph.D. Candidate Eric Blake Jackson Ph.D. Candidate
Valmimisaeg 2022
Failid