Uuringu detailvaade

Number s2021-7
Pealkiri Tallinna kogukonnaaedade mulla mikrobioloogilise koostise määramine
Kokkuvõte Käesolevas magistritöös uuritakse linnaruumi rajatud kogukonnaaedades toidu kasvatamiseks kasutatavate muldade mikrobioloogilist koostist. Uuringu eesmärk on välja selgitada, kas need mullad sisaldavad inimtervisele kahjulikke mikrobioloogilisi organisme ehk patogeene. Linnaruumis esinevad transpordist ja muust inimtegevusest tulenevad negatiivsed häiringud, mis kajastuvad mullas. Samas on linnaaiandus oluline nii linnaruumi kujundamise, kogukondade sotsiaalse kaasatuse, tervislike eluviiside, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise, keskkonnateadlikkuse kui ka toidupuuduse vähendamise aspektist. Uuritakse, kas linnaruumis toidu kasvatamiseks kasutatav muld on inimtervisele ohutu.
Valdkond Keskkond
Stipendiaat Kadi Karmen Kaldma
Kõrgkool Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut
Juhendajad Tiiu Koff, Kairi Koort
Valmimisaeg 2021
Failid