Uuringu detailvaade

Number s2023-2
Pealkiri Soojuspumpadel põhinevate kaugküttesüsteemide loomise tehnilis-majanduslik analüüs Tallinna uuselamurajooni näitel
Kokkuvõte Töö peamine eesmärk oli Tallinna uuselamurajooni kaugküttesüsteemi näitel hinnata soojuspumbaga kaugküttesüsteemi loomise otstarbekust, uurida soojuspumpade konkurentsivõimet kaugküttesüsteemis võrreldes koostootmisjaama ja gaasikatlaga (koostootmisjaam baaskoormuse katteks ning gaasikatel tipukoormuse katteks).
Valdkond Elamumajandus, linnavara
Stipendiaat Kerli Kaelep
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool
Juhendajad Anna Volkova, kaasprofessor
Valmimisaeg 2023
Failid