Uuringu detailvaade

Number s2019-4
Pealkiri Välisvalgustustaristu hoolduse tulemused ja taristu uuendamise vajalikkus (The results of maintenance and necessity of infrastructural upgrades of the public lighting network)
Kokkuvõte Käesoleva lõputöö eesmärk oli uurida näidispiirkonna näitel, kas olemasolevat taristut oleks mõttekas hooldada rikkepõhiselt, hoolduskava järgi või uuendada olemasolevat taristut ning luua peaaegu hooldusvaba võrk. Lisaks oli eesmärgiks analüüsida kõrgrõhu-naatrium valgustitega võrgu hooldamise tulemusi ning selle mõju valgustuse parendamisel. Töö tulemusena selgus tänavavalgustite valiku analüüs lähtuvalt kasutuskogemusest ning tasuvusarvutustest. Tasuvusarvutustest selgus, et kõrgrõhu-naatrium valgustitega taristut on oluliselt kulukam hooldada, sest pidevalt on vaja vahetada valgusallikaid või muid valgusti komponente. Arvutuste näitel on naatriumvalgustitega võrgu puhul hoolduskava järgi taristu töös hoidmine soodsam kui mistahes teine variant. Töös käsitletud näidispiirkonnas välisvalgustuse tagamiseks kõige madalama maksumusega variant on vanad kõrgrõhu-naatrium valgustid leedvalgustite vastu välja vahetada. Analüüsi tulemusel selgus, et leedvalgustitega võrk näidispiirkonnas on peaaegu hooldusvaba ja rikete eemaldamise kulu 20 aasta jooksul on võrreldes vanade valgustitega oluliselt madalam. Tasuvusarvutustest tuli välja, et valgustite vahetamisel leedvalgustite vastu on hoolduse ning elektrienergia pealt 20 aasta jooksul võimalik säästa ligi 400 000 €.
Valdkond Kommunaalmajandus
Stipendiaat Erki Varandi
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Juhendajad Toivo Varjas
Valmimisaeg 2019
Failid