Uuringu detailvaade

Number s2022-5
Pealkiri Tallinna vanalinna küttesüsteemi üleminek kaugküttesüsteemile
Kokkuvõte Töös analüüsiti Tallinna vanalinna ajaloolise kesklinna soojusvarustust. Olemasolevat küttesüsteemi on hinnatud primaarenergia tarbimise, CO2-heitmete ja kütte kulude poolest tarbija kohta. Uuringus tuvastati peamised probleemid, mis on seotud vanalinnas kaugküttele üleminekuga, näiteks kõrgemad kvalifikatsiooninõuded kõigile projektis osalejatele, täiendavad väliuuringud, pikemad ehitustööd, mis on seotud tööde eripäraga muinsuskaitsealal. Välja on töötatud metoodika, et määrata kindlaks kaugküttele täieliku ülemineku mõju ajaloolises kvartalis. Praegust olukorda on võrreldud kahe teise stsenaariumiga: osaline ja täielik üleminek kaugküttele vanalinnas.
Valdkond Elamumajandus, linnavara
Stipendiaat Natalja Kovtunova
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool
Juhendajad Anna Volkova, vanemteadur
Valmimisaeg 2022
Failid