Uuringu detailvaade

Number s2024-6
Pealkiri Tallinna kaasamismeetodite analüüs tänavate rekonstrueerimise näitel
Kokkuvõte Töös analüüsiti kogutud andmeid Tallinna linna töötajate intervjuude ning kaasamiskoosolekutel osalenud kodanike perspektiivist, et hinnata, kuidas praktiline kaasamine vastab teoreetilistele ootustele. Uurimuses käsitletud kaasamisprotsessid olid enamasti algatatud kohaliku omavalitsuse poolt, sõltudes suuresti ametnike ja linnaosavalitsuste initsiatiivist. Hoolimata sellest, et seadusandlus ei nõua alati kodanike kaasamist, on Tallinna linn viimastel aastatel süsteemselt kaasanud kodanikke, luues kaasamise ja keskkonnahariduse osakonna ning väljatöötanud struktureeritud tagasiside protsessi.
Valdkond Info, meedia
Stipendiaat Paula Johanna Rõuk
Kõrgkool Tallinna Ülikool
Juhendajad Anu Printsmann
Valmimisaeg 2024
Failid