Raestipendiumi saajate uurimistööd

Otsing

Pealkiri Valdkond Stipendiaat Kõrgkool Valmimisaeg
Lume kasutamise potentsiaal Tallinna kaugjahutusvõrgus Kommunaalmajandus
Karl Järve Tallinna Tehnikaülikool 2024
Soojuspumpadel põhinevate kaugküttesüsteemide loomise tehnilis-majanduslik analüüs Tallinna uuselamurajooni näitel Elamumajandus, linnavara
Kerli Kaelep Tallinna Tehnikaülikool 2023
Pihustuspürolüüsiga sünteesitud TiO2 õhukeste kilede väljatöötamine lenduvate orgaaniliste ühendite fotokatalüütiliseks lagundamiseks õhus Elamumajandus, linnavara
Jekaterina Sydorenko Tallinna Tehnikaülikool 2023
Orgaaniliste molekulide oksüdeerimine gaasifaasilise koroona-impulss elektrilahendusega: töörežiimi parameetrite mõju Kommunaalmajandus
Liina Onga Tallinna Tehnikaülikool 2022
Uue kaebuste süsteemi tehniline disain, et parandada suhtlust tallinlaste ja kohaliku omavalitsuse vahel Linnajuhtimine
Martín Paul Peñaherrera Maldonado Tallinna Tehnikaülikool 2022
Toivar - leibkondadevaheline toidujagamise süsteem jagatava toidu kättesaadavuse lihtsustamiseks ja kaasneva stigmatiseerumise vähendamiseks Ettevõtlus, majandus
Larissa Maria Pelke Tallinna Tehnikaülikool 2022
Tallinna vanalinna küttesüsteemi üleminek kaugküttesüsteemile Elamumajandus, linnavara
Natalja Kovtunova Tallinna Tehnikaülikool 2022
Erinevate varise majandamise viiside lühiajaline mõju linnaparkide muldade omadustele ja talitlustele Kopli kalmistupargi näitel Keskkond
Laura Martina Vilu Tallinna Ülikool 2022
Vahekasutus kui rändhõive Linnaplaneerimine
Semele Kari Eesti Kunstiakadeemia 2022
Impulss koroona elektrilahenduse optimeerimine vesikeskkonna töötlemiseks: hüdrodünaamika ja kineetika lähtuvalt elektrilahenduse parameetritest ning energia efektiivsusest Kommunaalmajandus
Priit Tikker Tallinna Tehnikaülikool 2022
Ülekandevõrgu sõlmekoormuste staatiliste koormusmudelite määramine ja teisendamine Elamumajandus, linnavara
Madis Leinakse Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut ja 2022
Distantsõppe ajal kasutatud digitaalsed keskkonnad Tallinna linna koolide näitel Haridus, noorsootöö
Palmi Lahe Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituut 2021
Ülemiste City kaugjahutuse arengukava Kommunaalmajandus
Aleksandr Ledvanov Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond 2021
Tallinna kogukonnaaedade mulla mikrobioloogilise koostise määramine Keskkond
Kadi Karmen Kaldma Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut 2021
Uus süsinikuneutraalne Kopli asum Tallinnas Keskkond
Elamumajandus, linnavara
Karl-Johan Jakobson Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond 2021
Kohaliku omavalitsuse kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegurid COVID-19 kriisis - juhtumiuuring Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel Linnajuhtimine
Tervis, tervishoid
Hannes Nagel Tallinna Ülikool 2021
Looduspõhised lahendused ja nende rakendamine Tallinna Vormsi pargi näitel Keskkond
Teele Kaljurand Tallinna Ülikool 2021
PV-elementide ja faasimuutusmaterjaliga kaetud soojusisolatsiooni liitsüsteemi soojus- ja niiskustehniline toimivus Kommunaalmajandus
Keskkond
Elamumajandus, linnavara
Martin Talvik Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond 2021
Dementsussõbraliku ühiskonna poole: disain ja interaktiivne tehnoloogia dementsuse koostöiseks hoolduseks ja personaalseks mittefarmakoloogiliseks teraapiaks Sotsiaalhoolekanne
Masato Kagiwada TTÜ ja EKA ühisõppekava 2021
Lubikrohviga kaitstud puitkonstruktsioonide söestumine Elamumajandus, linnavara
Meeri Nurk Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond 2021
Leiti 46 kirjet.