Raestipendiumi saajate uurimistööd

Otsing

Pealkiri Valdkond Stipendiaat Kõrgkool Valmimisaeg
Kaugjahutusvõrgu modelleerimine Tallinnas Elamumajandus, linnavara
Ergo Pärnits Tallinna Tehnikaülikool 2024
Tallinna kaasamismeetodite analüüs tänavate rekonstrueerimise näitel Info, meedia
Paula Johanna Rõuk Tallinna Ülikool 2024
Jätkusuutlikuma liikuvuse poole Tallinnas: noorte tarbijate vaated ja kogemused seoses jagatud liikuvusteenustega Transport, liikuvus
Joanna Laast Tallinna Tehnikaülikool 2024
Kuidas motiveerida Tallinnasse rahuajal pommivarjendite ja varjumiskohtade rajamist? Turvalisus
Krista Erg-Scacchetti Tallinna Ülikool 2024
Tallinna Linnahalli hoone ja selle välisruum. Maastikuarhitektuurne uurimus. Linnaplaneerimine
Johanna Etverk Eesti Maaülikool 2024
Kaugjahutuse tarbijate võimsuse prognoosimine, kasutades masinõppe algoritmi Elamumajandus, linnavara
Kiur Kalme Tallinna Tehnikaülikool 2024
Lume kasutamise potentsiaal Tallinna kaugjahutusvõrgus Kommunaalmajandus
Karl Järve Tallinna Tehnikaülikool 2024
Soojuspumpadel põhinevate kaugküttesüsteemide loomise tehnilis-majanduslik analüüs Tallinna uuselamurajooni näitel Elamumajandus, linnavara
Kerli Kaelep Tallinna Tehnikaülikool 2023
Pihustuspürolüüsiga sünteesitud TiO2 õhukeste kilede väljatöötamine lenduvate orgaaniliste ühendite fotokatalüütiliseks lagundamiseks õhus Elamumajandus, linnavara
Jekaterina Sydorenko Tallinna Tehnikaülikool 2023
Orgaaniliste molekulide oksüdeerimine gaasifaasilise koroona-impulss elektrilahendusega: töörežiimi parameetrite mõju Kommunaalmajandus
Liina Onga Tallinna Tehnikaülikool 2022
Uue kaebuste süsteemi tehniline disain, et parandada suhtlust tallinlaste ja kohaliku omavalitsuse vahel Linnajuhtimine
Martín Paul Peñaherrera Maldonado Tallinna Tehnikaülikool 2022
Toivar - leibkondadevaheline toidujagamise süsteem jagatava toidu kättesaadavuse lihtsustamiseks ja kaasneva stigmatiseerumise vähendamiseks Ettevõtlus, majandus
Larissa Maria Pelke Tallinna Tehnikaülikool 2022
Tallinna vanalinna küttesüsteemi üleminek kaugküttesüsteemile Elamumajandus, linnavara
Natalja Kovtunova Tallinna Tehnikaülikool 2022
Erinevate varise majandamise viiside lühiajaline mõju linnaparkide muldade omadustele ja talitlustele Kopli kalmistupargi näitel Keskkond
Laura Martina Vilu Tallinna Ülikool 2022
Vahekasutus kui rändhõive Linnaplaneerimine
Semele Kari Eesti Kunstiakadeemia 2022
Impulss koroona elektrilahenduse optimeerimine vesikeskkonna töötlemiseks: hüdrodünaamika ja kineetika lähtuvalt elektrilahenduse parameetritest ning energia efektiivsusest Kommunaalmajandus
Priit Tikker Tallinna Tehnikaülikool 2022
Ülekandevõrgu sõlmekoormuste staatiliste koormusmudelite määramine ja teisendamine Elamumajandus, linnavara
Madis Leinakse Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut ja 2022
Distantsõppe ajal kasutatud digitaalsed keskkonnad Tallinna linna koolide näitel Haridus, noorsootöö
Palmi Lahe Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituut 2021
Ülemiste City kaugjahutuse arengukava Kommunaalmajandus
Aleksandr Ledvanov Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond 2021
Tallinna kogukonnaaedade mulla mikrobioloogilise koostise määramine Keskkond
Kadi Karmen Kaldma Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut 2021
Leiti 52 kirjet.