Uuringu detailvaade

Number s2024-7
Pealkiri Kaugjahutusvõrgu modelleerimine Tallinnas
Kokkuvõte Magistritöös keskendutakse Tallinna kaugjahutusvõrgu modelleerimisele, kasutades reaalseid andmeid AS Utilitas Tallinn kaugjahutusosakonna andmebaasist ja avalikest registritest. Modelleerimise eesmärk on võrrelda erinevaid kaugjahutusjaamade asukohti, Sadama piirkond ja Paljassaare, ning analüüsida nende mõju kogu võrgu toimimisele. Modelleerimise tulemustena selgub, et olenemata jaama asukohast, toimib jahutusvõrk mõlema modelleerimise stsenaariumi korral. Jahutusjaama asukoha valikul tuleb lisaks tehnilistele näitajatele arvesse võtta jahutusjaama ja jahutusvõrgu ehituse maksumust, torustiku ehituse võimalust merevee kasutamiseks, jahutustorustiku paigaldust linnakeskkonda, ümbritsevat elukeskkonda, tarbijate tihedust ja vajadust liituda kaugjahutusega. Leanheat tarkvara võimaldab arvesse võtta algandmeid, mis tavameetodil on keerulised või võimatud.
Valdkond Elamumajandus, linnavara
Stipendiaat Ergo Pärnits
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool
Juhendajad Igor Krupenski
Valmimisaeg 2024
Failid