Uuringu detailvaade

Number s2024-4
Pealkiri Kuidas motiveerida Tallinnasse rahuajal pommivarjendite ja varjumiskohtade rajamist?
Kokkuvõte Meetoditena kasutati ekspertintervjuusid ja kvalitatiivset sisuanalüüsi. Intervjueeriti 10 inimest, kes olid seotud põhiliselt elanikkonnakaitse või ehitusvaldkonnaga, aga ka aktiivkaitse ja turundusega. Lisaks analüüsiti põgusalt, kas tavapäraselt tervishoius kasutusel olevat ettevaatusabinõude omaksvõtmise protsessi mudelit (PAPM - Precaution Adoption Process Model) võiks ka elanikkonnakaitse valdkonnas kasutada.
Valdkond Turvalisus
Stipendiaat Krista Erg-Scacchetti
Kõrgkool Tallinna Ülikool
Juhendajad Hannes Palang, PhD
Valmimisaeg 2024
Failid