Uuringu detailvaade

Number s2024-5
Pealkiri Jätkusuutlikuma liikuvuse poole Tallinnas: noorte tarbijate vaated ja kogemused seoses jagatud liikuvusteenustega
Kokkuvõte Jagatud liikumisteenuseid nähakse võimaliku lahendusena liikuvuse jätkusuutlikumaks muutmisel. Töö eesmärk oli uurida teenuste potentsiaali Tallinna liikuvuse jätkusuutlikumaks muutmisel keskendudes noorte tarbijate vaadetele ja kogemustele, milleks viidi läbi 14 poolstruktureeritud intervjuud tarbijatega, kes olid vanuses 19-38. Uuringu tulemused näitasid, et tarbijad kasutavad jagatud mobiilsust, kuna teenused on kättesaadavad, juurdepääsetavad, jätkusuutlikud ja mugavad. ning tänu neile saadavatele eelistele. Teenuste kasutamine hõlmab paremat juurdepääsu ühistranspordile, aja ja raha säästmist, ning isikliku auto ostmise ja sõiduki omandiga kaasnevate kohustuste vältimist.
Valdkond Transport, liikuvus
Stipendiaat Joanna Laast
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool
Juhendajad Erkki Karo, PhD
Valmimisaeg 2024
Failid