Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna 9. klassi kooliõpilaste tervise ja käitumise uuring – Eesti laste CINDI programm Haridus, noorsootöö
Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 16 kooli tervishoiuteenuse osutajad teadurite Lagle Suuroru ja Inna Turi juhtimisel
Tallinna vanalinna haljastuse inventeerimine Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AB Artes Terrae OÜ
Tallinna korruptsioonivastase strateegia raport Linnajuhtimine
Muu
Tallinna Linnakantselei Advokaadibüroo Sorainen AS
Tallinna linna ja linnastu CO2 inventuur Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet AF Consult
Tallinna linna ja linnastu CO2 inventuur Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet AF Consult
Külaliskorterites majutuse pakkumine ja nõudlus Tallinnas portaali Airbnb.com kaudu 2019. aastal. Turism
Tallinna Ettevõtlusamet AirDNA.com
Külaliskorterites majutuse pakkumine ja nõudlus Tallinnas 2020. aastal. Turism
Tallinna Ettevõtlusamet AirDNA.com
Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Akukon OY
Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Akukon OY
Keskkonnamürast põhjustatud müratasemete hindamine Värvi tn 6 Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Akukon OY
Linnaelanike rahulolu uuring 2003 Linnajuhtimine
Tallinna Linnakantselei Ariko Marketing
Linnaelanike rahulolu uuring 2004 Info, meedia
Linnajuhtimine
Tallinna Linnakantselei Ariko Marketing
InSAR andmetele tugineva kaugseire võimalused Tallinna kõrgusvõrgu monitooringuks Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS Datel
Tallinna väliskülastajate uuring 2002 - Soome Turism
Tallinna Ettevõtlusamet AS Emor
Tallinna väliskülastajate uuring 2002 - Suurbritannia, Saksamaa, Holland, Belgia, Taani, Norra Turism
Tallinna Ettevõtlusamet AS Emor
Teleauditooriumi mõõdikuuring 2004 Info, meedia
Tallinna Linnakantselei AS Emor
Tallinna elanike suhtumine alkoholi müügipiirangutesse Muu
Tallinna Linnakantselei AS Emor
Teleauditooriumi mõõdikuuring. Oktoober 2003 Info, meedia
Tallinna Linnakantselei AS Emor
Tallinna väliskülastajate uuring 2002 - Venemaa, Läti, Leedu Turism
Tallinna Ettevõtlusamet AS Emor
Tallinna väliskülastajate uuring 2002 - Rootsi Turism
Tallinna Ettevõtlusamet AS Emor
Leiti 612 kirjet.