Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna 9. klassi kooliõpilaste tervise ja käitumise uuring – Eesti laste CINDI programm Tervishoid
Haridus, noorsootöö
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 16 kooli tervishoiuteenuse osutajad teadurite Lagle Suuroru ja Inna Turi juhtimisel
Putukaväila Mustjõe-Hiiu ruumiosade maastikuarhitektuuri eskiislahendus Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Strateegiakeskus AB Artes Terrae OÜ
Tallinna vanalinna haljastuse inventeerimine Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AB Artes Terrae OÜ
Järve metsa hoolduskava Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AB Artes Terrae OÜ
Õismäe raba hoolduskava Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AB Artes Terrae OÜ
Pirita rannametsa hoolduskava Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AB Artes Terrae OÜ
Tallinna korruptsioonivastase strateegia raport Linnajuhtimine
Muu
Tallinna Linnakantselei Advokaadibüroo Sorainen AS
Tallinna linna ja linnastu CO2 inventuur Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet AF Consult
Tallinna linna ja linnastu CO2 inventuur Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet AF Consult
Külaliskorterites majutuse pakkumine ja nõudlus Tallinnas 2020. aastal. Turism
Tallinna Ettevõtlusamet AirDNA.com
Külaliskorterites majutuse pakkumine ja nõudlus Tallinnas portaali Airbnb.com kaudu 2019. aastal. Turism
Tallinna Ettevõtlusamet AirDNA.com
Rannamõisa tee mürauuring Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Akukon OÜ
Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Akukon OY
Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Akukon OY
Keskkonnamürast põhjustatud müratasemete hindamine Värvi tn 6 Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Akukon OY
"Tondiraba ja Kadrioru parkide vaheline kergliiklustee II etapp“ põhiprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Alkranel OÜ
Linnaelanike rahulolu uuring 2004 Linnajuhtimine
Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Ariko Marketing
Linnaelanike rahulolu uuring 2003 Linnajuhtimine
Tallinna Linnakantselei Ariko Marketing
Uurimustöö “ InSAR andmetele tuginev analüüs Tallinna testalas perioodidel 2020-2021 ja 2016- 2021“ Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS Datel
InSAR andmetele tugineva kaugseire võimalused Tallinna kõrgusvõrgu monitooringuks Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS Datel
Leiti 710 kirjet.