Uuringu detailvaade

Number 2022-9
Pealkiri Putukaväila Mustjõe-Hiiu ruumiosade maastikuarhitektuuri eskiislahendus
Kokkuvõte Maastikuarhitektuurse eskiisprojekti eesmärk on tõsta ala ruumilist väärtust mitmekesise haljastuse, puhkealade ja erinevate liikumisvõimaluste paigutamisega. Lahenduse väljatöötamisel ja uue avaliku ruumi kujundamisel on peamine fookus suunatud loodusliku ilme säilimisele ning selle mitmekesistamisele. Oluline osa on liigirikkust toetaval haljastusel.
Valdkond Linnaplaneerimine
Keskkond
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja AB Artes Terrae OÜ
Valmimisaeg August 2022
Failid