Uuringu detailvaade

Number 2021-14
Pealkiri Pirita rannametsa hoolduskava
Kokkuvõte Pirita rannametsa hoolduskava (edaspidi HK) on koostatud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Pirita rannametsa hooldustööde korraldamiseks. HK sõnastab ala hoolduse eesmärgid ning on aluseks hooldustööde korraldamisel. HK-ga tuleb tagada kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine.
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja AB Artes Terrae OÜ
Valmimisaeg Juuli 2021
Failid