Uuringu detailvaade

Number 2003-12
Pealkiri Linnaelanike rahulolu uuring 2003
Kokkuvõte Tallinna elanike rahulolu Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti ning Keskkonnateenistuse poolt pakutavate teenustega
Valdkond Linnajuhtimine
Tellija Tallinna Linnakantselei
Teostaja Ariko Marketing
Valmimistähtaeg Mai 2003
Failid