Uuringu detailvaade

Number 2021-16
Pealkiri Järve metsa hoolduskava
Kokkuvõte Tallinna Järve metsa hoolduskava (edaspidi HK) on koostatud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Järve metsa hooldustööde korraldamiseks. HK sõnastab ala hoolduse eesmärgid ning on aluseks hooldustööde korraldamisel. HK-ga tuleb tagada väärtusliku looduskeskkonna säilitamine. Dokumendiga tutvumiseks palun pöörduge: Meelis.Uustal@tallinnlv.ee
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja AB Artes Terrae OÜ
Valmimisaeg Juuli 2021
Failid