Uuringu detailvaade

Number 2021-15
Pealkiri Õismäe raba hoolduskava
Kokkuvõte Tallinna Õismäe raba hoolduskava (edaspidi HK) on koostatud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Õismäe raba hooldustööde korraldamiseks. HK sõnastab ala hoolduse eesmärgid ning on aluseks hooldustööde korraldamisel. HK-ga tuleb tagada väärtusliku looduskeskkonna säilitamine
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja AB Artes Terrae OÜ
Valmimisaeg Juuli 2021
Failid