Uuringu detailvaade

Number 2020-15
Pealkiri Tallinna vanalinna haljastuse inventeerimine
Kokkuvõte Tallinna vanalinn asub muinsus-kaitsealal ja kuulub alates 1997. aastast UNESCO maailmapärandi nimistusse. Väärtusliku arhitektuuriga koos leidub vanalinnas, sh eriti bastionaalvööndis, väärtuslikku haljastust ja maastikus on säilinud algseid maastikukujunduse elemente. Et säilitada ja eksponeerida erinevaid väärtusi, on oluline need välja selgitada. Inventeerimise tulemusel on võimalik koostada hoolduskava vajalike tööde elluviimiseks. Samuti saab and-meid kasutada parkide rekonst-rueerimisprojektis ja uushaljastuse rajamisel.
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja AB Artes Terrae OÜ
Valmimisaeg September 2020
Failid