Uuringu detailvaade

Number 2012-33
Pealkiri Mehhatroonika valdkonna inimressursi võtmekompetentse ning nende arendamisvõimalusi sisaldav analüüs
Kokkuvõte Kvalitatiivne analüüs koosneb järgmistest osadest: 1) mehhatroonika valdkonna tööjõu kompetentside ülevaade, hinnates nende olulisust ning taset erinevate ametite lõikes; Töö raames koostati nimekiri mehhatroonika valdkonna ametipõhistest võtmekompetentsidest, mis on vajalikud erinevate tööprotsesside läbiviimiseks. Kompetentsid grupeeriti koostöös valdkondlike ekspertidega (Eesti Masinatööstuse Liit, Tallinna Tehnikaülikool) olulisuse järgi ning määratleti ühtlasi kompetentside tasemed. 2) haridusasutuste poolt mehhatroonika valdkonnas läbiviidavate täienduskoolituste kompetentsipõhine kirjelduse; Töö raames koostati nimekiri haridusasutustest, kes viivad läbi mehhatroonika valdkonna täienduskoolitusi, ning koolituste raames õpetatavatest kompetentsidest. Ülevaade on aluseks täiendõppe vastavaks viimiseks ettevõtete nõudlusega ning sobivaima koolituspaiga leidmiseks kompetentside täiendamiseks. 3) mehhatroonika valdkonna ettevõtete (5 Eestist ja 5 Soomest) valdkondlikke kompetentse analüüsiva testküsitluse metodoloogia koostamist, läbiviimist ja sisulise kokkuvõtte koostamist. Töö raames koostati koostöös valdkondlike ekspertidega (Eesti Masinatööstuse Liit, Tallinna Tehnikaülikool) küsimustik mehhatroonika valdkonna olulisemate kompetentside ning nende taseme analüüsimiseks. Testküsitlus viidi läbi 10 valdkonna tipptehnoloogiat kasutava ettevõtte seas (5 Eestist ja 5 Soomest). Küsimuste vastuste põhjal koostati lühikokkuvõte ettevõtete inimressursi kompetentsitasemetest ning nende arendusvõimalustest haridusasutuste poolt pakutavale tuginedes.
Valdkond Ettevõtlus, majandus
Tellija Tallinna Ettevõtlusamet
Teostaja Heiväl Consulting (HeiVäl OÜ)
Valmimisaeg Mai 2012
Failid