Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande koostamine Turism
Sotsiaalhoolekanne
Linnaplaneerimine
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Trinidad Wiseman OÜ
Tallinna hoolekande juhtimise efektiivsuse uuring Linnajuhtimine
Sotsiaalhoolekanne
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tartu Ülikool, professor Jüri Kõre
Tallinna Linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste töötajate psühhosotsiaalne tervis Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Tehnikaülikooli Tööstuspsühholoogia Instituut
Tallinna elanikkonna rahulolu perearstiabiga Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Omastehooldajate küsitlus Sotsiaalhoolekanne
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Linnakantselei linnauuringute sektor
Tallinna Kiirabi logistikauuring 2008 Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Kiirabi
Tallinna Kiirabi patsientide rahuloluuuring 2008 Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Kiirabi
Tallinna elanike hinnangud tervisele ja arstiabile Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet OÜ Faktum & Ariko
E- klienditoimik koduhooldusele ja koduõendusele - eelanalüüs ja lähteülesande koostamine Sotsiaalhoolekanne
Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Heisi IT OÜ
Pikaajalistele töötutele ning mitteaktiivsetele inimestele pakutavad teenused ja nende tõhusus Sotsiaalhoolekanne
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Eesti Tööküsimuste Keskus (ETÖK)
Puuetega inimeste transpordi infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesande koostamine Transport
Sotsiaalhoolekanne
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet CoreGrow OÜ, Piksel OÜ
Tallinna 9. klassi kooliõpilaste tervise ja käitumise uuring – Eesti laste CINDI programm Haridus, noorsootöö
Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 16 kooli tervishoiuteenuse osutajad teadurite Lagle Suuroru ja Inna Turi juhtimisel
Leiti 12 kirjet.