Uuringu detailvaade

Number 2009-35
Pealkiri Tallinna Linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste töötajate psühhosotsiaalne tervis
Kokkuvõte Töötatud välja organisatsiooni psühhosotsiaalse tervise küsimustik (OHI-2), väljatöötatud küsimustiku alusel viidud läbi Tallinna Linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste internetipõhine küsitlus, andmete koondamine ja andmete analüüs
Valdkond Tervishoid
Tellija Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Teostaja Tallinna Tehnikaülikooli Tööstuspsühholoogia Instituut
Valmimisaeg November 2009
Failid