Uuringu detailvaade

Number 2016-25
Pealkiri Puuetega inimeste transpordi infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesande koostamine
Kokkuvõte Eelanalüüsi projekti eesmärk oli puuetega inimeste transpordi korralduse analüüsimine ja optimaalse lahenduse väljapakkumine transpordi ladusamaks korraldamiseks kaasaegse infosüsteemi loomisega.
Valdkond Sotsiaalhoolekanne
Transport
Tellija Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Teostaja CoreGrow OÜ, Piksel OÜ
Valmimisaeg Oktoober 2016
Failid