Uuringu detailvaade

Number 2008-41
Pealkiri Tallinna Kiirabi patsientide rahuloluuuring 2008
Kokkuvõte Selgitatakse 2007. aastal kiirabiteenust vajanud 500 patsiendi rahulolu kiirabiteenuse kättesaadavuse, töötajate suhtlemiskorrektsuse ja erialase töö korralduse ning kvaliteediga
Valdkond Tervishoid
Tellija Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Teostaja Tallinna Kiirabi
Valmimisaeg November 2008
Failid