Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna Linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste töötajate psühhosotsiaalne tervis Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Tehnikaülikooli Tööstuspsühholoogia Instituut
Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande koostamine Turism
Sotsiaalhoolekanne
Linnaplaneerimine
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Trinidad Wiseman OÜ
Tallinna Kiirabi patsientide rahuloluuuring 2008 Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Kiirabi
Tallinna Kiirabi logistikauuring 2008 Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Kiirabi
Tallinna hoolekande juhtimise efektiivsuse uuring Sotsiaalhoolekanne
Linnajuhtimine
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tartu Ülikool, professor Jüri Kõre
Tallinna elanikkonna rahulolu perearstiabiga Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tallinna elanike hinnangud tervisele ja arstiabile Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet OÜ Faktum & Ariko
Tallinna 9. klassi kooliõpilaste tervise ja käitumise uuring – Eesti laste CINDI programm Tervishoid
Haridus, noorsootöö
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 16 kooli tervishoiuteenuse osutajad teadurite Lagle Suuroru ja Inna Turi juhtimisel
Rahulolu Tallinna imikupakiga Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Strateegiakeskus
Puuetega inimeste transpordi infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesande koostamine Sotsiaalhoolekanne
Transport
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet CoreGrow OÜ, Piksel OÜ
Projekti „Abiks hoolduskoormusega inimesele” tagasiside küsitlus Sotsiaalhoolekanne
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Strateegiakeskus ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Pikaajalistele töötutele ning mitteaktiivsetele inimestele pakutavad teenused ja nende tõhusus Sotsiaalhoolekanne
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Eesti Tööküsimuste Keskus (ETÖK)
Omastehooldajate küsitlus Sotsiaalhoolekanne
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Linnakantselei linnauuringute sektor
E- klienditoimik koduhooldusele ja koduõendusele - eelanalüüs ja lähteülesande koostamine Sotsiaalhoolekanne
Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Heisi IT OÜ
Leiti 14 kirjet.