Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna kesklinna liikluse muutuse monitooring automaatse seiresüsteemi andmete põhjal, I kvartal 2017. a Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna ühistranspordisüsteemi arendamine, liinivõrgu optimeerimine Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool
Mehaaniliste- ja elektrooniliste liikluskorraldusvahendite turuhindade uurimustöö raport 2017 Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna kesklinna liikluse muutuse monitooring automaatse seiresüsteemi andmete põhjal, II kvartal 2017. a Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna kesklinna liikluse muutuse monitooring automaatse seiresüsteemi andmete põhjal, III kvartal 2017. a Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna piletiliikide uuring Transport
Tallinna Transpordiamet Faktum & Ariko
Põhja-Tallinna linnaosa Kalamaja piirkonna parkimiskorralduse analüüs ning selle mõju liikluskoormusele kesklinnas Transport
Tallinna Transpordiamet Stratum OÜ
SMILE projekti meetmete mõju hindamine liiklusvoogude muutusele Tallinnas aastal 2009 Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool
Liiklusvoogude muutumine Tallinna linna ja selle kesklinna piiril 2010. aastal Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool, Teedeinstituut, Tiit Metsvahi
Liiklusvoogude muutumine Tallinnas aastal 2011 Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool
Kesklinnas parkimise põhjused Transport
Tallinna Transpordiamet Turu-uuringute AS
Tänavapinna laiendamisvõimaluste analüüs, ühissõidukite prioriteedisüsteemi laienduste väljatöötamine ja liiklusskeemide koostamine Transport
Tallinna Transpordiamet SWECO Projekt AS/OÜ Stratum
2012.-2013. a sügistalve Tallinna liiklussageduste võrdlus varasemate aastatega Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool
Reklaam‐leedekraanide mõju juhtidele elavas liikluses Transport
Tallinna Transpordiamet Intelligent Vision OÜ, Minotec DC OÜ
Ülemiste liiklussõlme avamise mõju analüüs Transport
Tallinna Transpordiamet Stratum OÜ
Tallinna liikluse muutuse monitooring automaatse seiresüsteemi andmete põhjal, IV kvartal 2017. a; kogu 2017. a; I-III kvartal 2018.a Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna peatänava mõju Tallinna Vanasadama trammiühendusel Transport
Tallinna Transpordiamet K-Projekt AS
Tallinna linna parkimispoliitika arengusuundade analüüs Transport
Tallinna Transpordiamet SPIN Unit
Liiklusohutuse audit. Tselluloosi kvartali mahasõit Peterburi teelt Tallinnas Transport
Linnaplaneerimine
Tallinna Transpordiamet T-Konsult
Tallinna linnatranspordi korraldamise infosüsteemi eelanalüüs Transport
Tallinna Transpordiamet KPMG Baltics OÜ
Leiti 612 kirjet.