Uuringu detailvaade

Number 2018-35
Pealkiri Tallinna liikluse muutuse monitooring automaatse seiresüsteemi andmete põhjal, IV kvartal 2017. a; kogu 2017. a; I-III kvartal 2018.a
Kokkuvõte Aruanne, mis käsitleb 2017. aasta (sh eraldi IV kvartali) ja 2018. aasta I-III kvartali liiklusseire tulemusi
Valdkond Transport
Tellija Tallinna Transpordiamet
Teostaja Tallinna Tehnikaülikool
Valmimisaeg Detsember 2018
Failid