Uuringu detailvaade

Number 2017-28
Pealkiri Tallinna kesklinna liikluse muutuse monitooring automaatse seiresüsteemi andmete põhjal, IV kvartal 2016. a
Kokkuvõte Aruanne, mis käsitleb 2016. aasta neljanda kvartali, aga ka kogu 2016. aasta automaatse liiklusseire tulemusi.
Valdkond Transport
Tellija Tallinna Transpordiamet
Teostaja Tallinna Tehnikaülikool
Valmimisaeg Veebruar 2017
Failid