Uuringu detailvaade

Number 2017-2
Pealkiri Tallinna linnatranspordi korraldamise infosüsteemi eelanalüüs
Kokkuvõte Käesolev dokument on Tallinna Transpordiameti (TTA) juurde loodava Tallinna linnatranspordi korraldamise infosüsteemi (TRIS) eelanalüüs ja lähteülesanne. Planeeritav infosüsteem võimaldab linnatranspordi valdkonna tööprotsesse ja neid toetavad olemasolevad infosüsteemid koondada kokku ühtse Tallinna linnatranspordi korraldamise infosüsteemi alla. Eelanalüüsi ja lähteülesande koostamist rahastatakse 85% ulatuses meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% linna eelarvest.
Valdkond Transport
Tellija Tallinna Transpordiamet
Teostaja KPMG Baltics OÜ
Valmimisaeg Veebruar 2017
Failid