Uuringu detailvaade

Number 2021-41
Pealkiri Teele kasutajauuring
Kokkuvõte Uuring viidi läbi eesmärgiga hinnata üks aasta peale Teele IS kasutuselevõttu lõppkasutajate rahulolu ning saada tagasisidet edasisteks arendusteks
Valdkond Muu
Info, meedia
Tellija Tallinna Linnakantselei
Teostaja Change Partners OÜ
Valmimisaeg November 2021
Failid