Uuringu detailvaade

Number 2019-22
Pealkiri Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks
Kokkuvõte Käesoleva projekti eesmärk on kaasaegsetel tehnoloogiatel põhinev lahendus maa-aluste tehnovõrkude kolmemõõtmeliseks (3D) andmehõiveks, töötlemiseks ja kasutamiseks linnaruumi planeerimisel, arendamisel ja haldamisel. Projekti tulemusena hakkab linn ise hankima ja nõudma linnaruumis ehitustegevust teostavatelt ettevõtetelt kolmemõõtmelisi, nõuetele vastavaid ja tegelikke andmeid maa-aluste tehnovõrkude kohta.
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja OÜ Geospatial
Valmimisaeg August 2019
Failid