Uuringu detailvaade

Number 2008-10
Pealkiri Tugiteenuste võimalused ja spetsialistide töörollid Tallinna üldhariduskoolides
Kokkuvõte Uuringu raames analüüsiti Tallinna üldhariduskoolide spetsialistide rolli tugisüsteemis; spetsialistide, juhtkonna ja õpetajate vahelist koostööd koolis; meetmeid, mida rakendatakse koolis koolikohustuse täitmise tagamiseks
Valdkond Haridus, noorsootöö
Tellija Tallinna Haridusamet
Teostaja MTÜ Noorte AMG
Valmimistähtaeg August 2007
Failid