Uuringu detailvaade

Number 2007-16
Pealkiri Tallinna ja ümbritsevate omavalitsuste koostöövõimalused ja perspektiivid valglinnastumise kontekstis
Kokkuvõte Valglinnastumisest tulenevate probleemide kirjeldamine ja Tallinna koostöö võimaluste väljaselgitamine ümbritsevate omavalitsustega.
Valdkond Linnaplaneerimine
Rahvastik
Linnajuhtimine
Tellija Tallinna Linnakantselei
Teostaja Tartu Ülikooli inimgeograafia õppetool. R. Ahas, J. Jauhiainen, S. Silm, M. Nuga, A. Tähepõld, E. Saluveer ja K. Kivi.
Valmimisaeg 2007
Failid