Uuringu detailvaade

Number 2006-20
Pealkiri Tallinna tagamaa uusasumite elanike ajalis-ruumilise käitumise analüüs
Kokkuvõte Tallinna tagamaa uusasumite iseloomustus ja paiknemise seaduspärasused. Uusasumite elanike sotsiaal-demograafiline taust. Uusasumisse kolimise põhjused. Töökohtade, koolide ja lasteaedade paiknemine. Vabaaja kasutus Tallinnas. Uusasumite elanike ajalis-ruumiline liikumine Tallinnas. Uusasumite elanike liikumiskoridorid. Transpordivahendid ja nende kasutamine. Transpordiga seotud probleemid. Uusasumite elanike registreeritud elukoht.
Valdkond Linnaplaneerimine
Rahvastik
Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Teostaja - Tartu Ülikooli geograafia instituut, A. Roose, R. Ahas, T. Tammaru, S. Silm, A. Aasa, O. Järv, A. Poom- TNS Emor (küsitlusuuring)- OÜ Positium (mobiilpositsioneerimine)
Valmimisaeg Aprill 2006
Failid