Linna tagamaale on ehitatud 1991.-2005. aastal 171 asumit, milles on 3421 maja ja 5589 korterit või ühepereelamut ning hinnanguliselt elab seal üle 17 500 inimese.
Uusasumid paiknevad valdavalt Tallinna piiri vahetus läheduses, 71% uusasumitest paikneb linnulennult 10-20 km kaugusel Raekoja platsist.
1990 aastate lõpul ja 2000 aastate alguses ehitati enamasti ühepereelamuid, alates 2003. aastast on hakatud oluliselt rohkem linna tagamaa uusasumitesse rajama korterelamuid.
Valdav osa (61%) uusasumite elanikest on saabunud Tallinna linnast, põhiliseks põhjuseks on neil soov parandada oma elutingimusi laste kasvatamisel (loodus, vabas õhus viibimise võimalus, turvalisus).
73% küsitletud uusasumi elanikust ja nende abikaasadest on oma elukohta uusasumis ametlikult registreeritud.
Linnast lahkuvad edukamad – uusasumite elanike haridustase ja sissetulekud on Tallinna ja Eesti keskmisest tunduvalt kõrgemad.
Uusasumite elanike hulgas domineerivad lastega pered, kus vanemad on 29-39 aastased, eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed.
Uusasumite elanikud on tihedalt seotud Tallinna linnaga: 57% uusasumite elanikest on töökohta (sh kool) Tallinnas. Elukohaga samas omavalitsuses linna tagamaal paikneb 53% lasteaedadest, 34% koolidest ning vaid 13% töökohtadest.
Võrreldes varasema linnas elamisega viibivad uusasumite elanikud rohkem kodus. Kõige sagedasem vaba aja tegevus on ostlemine Tallinna äärealade suurtes ostukeskustes. Koos eeslinna kolimisega on inimeste vaba aja kasutuses oluliselt suurenenud looduses viibimine, vähenenud aga kultuuri tarbimine ja meelelahutuskohtade külastamine.
Tagamaa elanikud kasutavad liikumiseks põhiliselt autot, kokku kasutab 90% inimestest sõiduautot. Ühistransporti kasutab regulaarselt ainult 5% inimestest. Uusasumite elanikud liiguvad keskmiselt 60 kilomeetrit päevas.
Uusasumite elanike peamised probleemid on järgmised: liiklusummikud ja kehvad parkimisvõimalused linnas; jätkuv ehitustander asumites; arendaja lubaduste mittetäitmine, eriti avaliku ruumi osas; odavad materjalid ja halb ehitustöö ei vasta kvaliteedi nõuetele ja ootustele; moodsad ehitused ja materjalid on tekitanud halva sisekliima; kõrged ülalpidamise kulud; koduste pereliikmete tegevusetus ning teise auto vajadus ja kulud peres, jne.