Uuring viidi läbi kolmes osas: esimese etapina kaardistati kõik tagamaa uusasumid ja nende infrastruktuur; teise etapina viidi läbi küsitlus 600 uusasumi elaniku seas; kolmanda etapina uuriti 277 uusasumi elaniku igapäevast liikumist sotsiaalse positsioneerimise meetodil (SPM).