Uuringu detailvaade

Number 2024-4
Pealkiri Pääsküla raba kaitseala veerežiimi uuring
Kokkuvõte Uuringu eesmärk oli selgitada välja tingimused ja mahud Pääsküla raba kaitseala veerežiimi mõjutavatele tegevustele, mis võimaldaksid kaitsealale suunata sademevett, taastada sookooslused kuni 50 ha suurusel alal, hoida toimimas kaitsealal olemasolev ja planeeritav liikumisvõrgustik ning vältida pinnasevee tõusu kaitsealaga piirnevatel kinnistutel
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja OÜ Steiger
Valmimisaeg Märts 2024
Failid