Uuringu detailvaade

Number 2023-6
Pealkiri Tallinna ja selle linnaosade rände ja rahvastiku analüüs ning prognoos aastani 2050
Kokkuvõte Uuring annab ülevaate 2010- 2021 Tallinna rahvastikku kujundanud protsessidest ja teeb prognoosi linna edasise rahvastiku arengu kohta linnaosade lõikes. Töös esitatakse 3 võimalikku rahvastiku arengu stsenaariumi Tallinnas ja Tallinna linnaosadele eraldi. Kõigi nelja stsenaariumi puhul on välisränne kõige olulisem rahvastiku arengut mõjutav tegur tulevikus. Projekti tulemuste esitluse salvestust 28.04.2023 saab vaadata siit https://tallinn-my.sharepoint.com/personal/mare_ainsaar_tallinnlv_ee/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmare%5Fainsaar%5Ftallinnlv%5Fee%2FDocuments%2FRecordings%2FTallinna%20rahvastiku%20prognoosi%20esitlus%2D20230428%5F100610%2DMeeting%20Recording%2Emp4&ga=1 (kuni 27.06.2023)
Valdkond Rahvastik
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Tartu Ülikool
Valmimisaeg Aprill 2023
Failid