Uuringu detailvaade

Number 2022-38
Pealkiri Mustamäe II mikrorajooni liikuvusuuring
Kokkuvõte Uuring on koostatud Mustamäe II mikrorajooni teede projekteerimistööde mahus. Uuring sisaldab olemasoleva olukorra analüüsi (mida kavandatakse ja milline on tänane olukord), funktsionaalanalüüsi (põhiliste funktsioonide, nende mahtude ja ruumilise paiknemise ja sellest lähtuvalt inimeste liikumisvajaduste hindamine) ja liikuvusvoogude analüüsi (jalgsi, jalgratta ja sõidukite liikumisvood, teekonnad ja konfliktid, sh parkimiskorraldus, õuealade, oluliste rohe- ja/või rekreatsioonialade asukohad ja juurdepääsuvõimalused). Uuring annab soovitused mikrorajooni liiklus- ja ruumilahendusele, et tagada parem ja ohutum liikuvus nii jalgsi, rattaga kui ka autoga liiklejatele
Valdkond Linnaplaneerimine
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja OÜ Hendrikson & Ko
Valmimisaeg Detsember 2022
Failid
Link https://hendrikson.ee/blogi/liikuvusuuring/