Uuringu detailvaade

Number 2021-13
Pealkiri Tallinna vanalinna maine ja külastuskogemuse uuring
Kokkuvõte Küsitluse eesmärk oli selgitada eestimaalaste arvamus Tallinna vanalinnast kui vaba aja veetmise kohast, eestimaalaste viimase aasta Tallinna vanalinnas saadud külastuskogemus (sh. külastuse eesmärgid, rahulolu, mitte-külastamise põhjused, vanalinnast saadud muljed) ja tõenäoline Tallinna vanalinna külastus selle aasta sügistalvel. Uuring viidi läbi 5.-19. oktoobril telefoniküsitlusena ja sihtrühmaks olid Eesti elanikud vanuses 15a. ja vanemad. Kokku osales uuringus 1004 vastajat. Uuringu tulemused on esinduslikud 15+ vanuses Eesti elanike seas soo, vanuse, rahvuse ja elukoha lõikes.
Valdkond Turism
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Turu-uuringute AS
Valmimisaeg Oktoober 2021
Failid
Link https://www.visittallinn.ee/static/files/058/aruanne_vanalinna_uuring.pdf