Uuringu detailvaade

Number 2021-38
Pealkiri Tallinna kinnisvarahalduse infosüsteemi äriinfotehnoloogilise analüüsi ja lähteülesande koostamine
Kokkuvõte Projekti eesmärgiks oli leida meetmed äriprotsesside tõhustamiseks ning parim lahendus infosüsteemi loomiseks, sh luua eeldused vastavate kõrgtasemeliste elektrooniliste teenuste väljatöötamiseks. Projekti käigus kaardistati hetkeolukorra ülevaade, kus kirjeldati peamised äriprotsessid, sihtrühmad, olemasolevad tehnoloogilised lahendused, peamised valdkonna probleemkohad ning koostati tuleviku lahenduste analüüs, mis kirjeldab valdkondade funktsionaalsusi, uuendatud äriprotsesse, valdkondliku regulatsiooni analüüsi ning juurutuskava
Valdkond Elamumajandus, linnavara
Tellija Tallinna Linnakantselei
Teostaja KPMG Baltics OÜ
Valmimisaeg Veebruar 2021
Failid