Uuringu detailvaade

Number 2021-34
Pealkiri Tallinlaste rahuloluküsitlus 2021-2
Kokkuvõte Küsitluse teemad: roheline pealinn; jäätmete liigiti kogumine; korraldatud jäätmevedu, jäätmejaamad; korduskasutus ja jäätmetekke vähendamine; jäätmete info kättesaadavus ja teavitus; avalikud joogiveekraanid
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Turu-uuringute AS
Valmimisaeg Detsember 2021
Failid