Uuringu detailvaade

Number 2021-31
Pealkiri Pääsküla raba kaitseala hüdroloogilise režiimi taastamiskava
Kokkuvõte Eesmärk on selgitada välja, millisel maa-alal ja milliste meetmetega tuleks parandada Pääsküla raba kaitseala territooriumil paiknevate rabakoosluste hüdroloogilist režiimi, et maandada raba kuivenemise ja metsastumisega kasvavat tuleohtu ning taastada rabakooslusele iseloomulike liikide kasvukohad ja elupaigad
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja ELF Ring OÜ
Valmimisaeg Oktoober 2021
Failid