Uuringu detailvaade

Number 2021-12
Pealkiri „Avasta suvist Tallinna“ turunduskampaania järelküsitlus
Kokkuvõte Küsitluse eesmärk oli hinnata VisitTallinna suvise turunduskampaania märkamist ja välja selgitada Eesti elanike suvel tehtud Tallinna vaba aja reiside motivaatorid ning reisiga rahulolu. Turunduskampaania järeluuringu viidi läbi veebiuuringuna. Uuringu sihtrühmaks olid Eesti elanikud vanuses 15+ aastat. Uuringu valimisse kuulus 1 535 sihtrühma esindajat (sh Tallinn 503). Uuringu tulemused on esinduslikud 15+ vanuses Eesti internetikasutajate seas soo, vanuse, rahvuse ja elukoha lõikes.
Valdkond Turism
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Turu-uuringute AS
Valmimisaeg September 2021
Failid
Link https://www.visittallinn.ee/static/files/014/aruanne_2021.pdf