Uuringu detailvaade

Number 2020-23
Pealkiri Tallinlaste rahuloluküsitlus 2020-4
Kokkuvõte Küsitluse teemad: erakondade reiting Tallinnas; hinnang linna juhtimisele ja linna juhtidele; kursisolek linna uue arengustrateegiaga; suhtumine turismi ja turistidesse; hinnang MUPO tööle; IT vahendite kasutamine ja kodune internetiühendus; leibkondade majanduslik toimetulek
Valdkond Sotsiaalhoolekanne
Avalik kord, turvalisus
Turism
Linnajuhtimine
Info, meedia
Tellija Tallinna Linnakantselei
Teostaja RAIT Faktum & Ariko OÜ
Valmimisaeg Detsember 2020
Failid