Uuringu detailvaade

Number s2020-10
Pealkiri Koolivalmiduskaardi sidusrühmade vaheline kommunikatsioon Tallinna näitel
Kokkuvõte Magistritöö eesmärgiks oli parendada sidusrühmade vahelist kommunikatsiooni. Eesmärgi sõnastamiseks esitasin kaks uurimisküsimust. Kuidas parendada koolivalmiduskaardi sidusrühmade vahelist kommunikatsiooni? Kuidas edastada seniste uuringute tulemusi praktikutele? Tulemustes selgus, et koolivalmiduskaart on loodud eesmärgiga lapse sujuvaks üleminekuks ühelt haridusastmelt teisele, kuid see ei täida oma funktsiooni. Koolivalmiduskaardi protsess hõlmab endasse osapooltevahelist koostööd, kus on oluline roll teineteise mõistmisel ja oma panuse andmisel, et koolivalmiduskaart täidaks oma eesmärki ja lapse huvid ei saaks kannatada. Osapooled vajavad selleks võimalust ja lahendust, et sidusrühmade vaheline kommunikatsioon ja koostöö saaks võimalikuks.
Valdkond Haridus, noorsootöö
Stipendiaat Maris Sillaste
Kõrgkool Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Juhendajad PhD Katrin Aava
Valmimisaeg 2020
Failid