Uuringu detailvaade

Number s2020-11
Pealkiri Digipöördega seotud muudatused üldhariduskoolide õpetajate igapäevatöös Tallinna koolide näitel
Kokkuvõte Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, millised on digipöörde rakendamiseks planeeritud tegevustest tulenevad muutused õpetaja igapäevatöös: mida õpetajad mõistavad digipöörde all? Millised on muutused õpetaja professionaalses praktikas digipöörde rakendumisel? Kuidas õpetajad tajuvad digipöörde rakendusmehhanismide võimalusi igapäevatöös?
Valdkond Haridus, noorsootöö
Stipendiaat Kertu Saare
Kõrgkool Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate Instituut
Juhendajad Linda Helene Sillat
Valmimisaeg 2020
Failid