Uuringu detailvaade

Number 2019-25
Pealkiri Tallinna magistraal-põhitänavate teekatete seisukord ja remondivajadus
Kokkuvõte Töö üldiseks eesmärgiks on Tallinna teedel ja tänavatel teekatte tasasuse, roopa sügavuse ja teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine, tulemuste töötlemine ning PMS analüüsi ja tulemuste väljastamine. Sarnaseid analüüse on Tallinna teedel ja tänavatel tehtud regulaarselt alates 2002 aastast. Käesoleva töö raames analüüsitakse Tallinna magistraal-põhitänavate teekatteid.
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja ERC Konsultatsiooni OÜ
Valmimisaeg September 2019
Failid