Uuringu detailvaade

Number 2019-23
Pealkiri Tallinna maatoimingute infosüsteemi eelanalüüsi ja lähteülesande koostamine
Kokkuvõte Projekti eesmärk oli viia läbi eelanalüüs uue Tallinna maatoimingute infosüsteemi eelanalüüsi ja lähteülesande koostamiseks ja rakendamiseks. Projekt „Tallinna maatoimingute infosüsteemi loomise eelanalüüs“ aitab välja selgitada olemasoleva infosüsteemi kitsaskohad ja avalike teenuste pakkumise ja osutamisega seotud puudujäägid. Kavandatava eelanalüüsi tulemusena tuuakse välja võimalikud lahendused, kuidas muuta maatoimingutega seotud avalikud teenused kättesaadavamaks ja kasutajakesksemaks, tõstes nende kvaliteeti IKT-vahendite abil. Projekti tulemusena koostatud eelanalüüsi ja uue infosüsteemi lähteülesande alusel saavutatakse valmisolek arendada avalikke teenuseid pakkuv ja maakorraldustoimingute menetlemist võimaldav infosüsteem, kus menetlusprotsesside jälgimiseks luuakse nutikad lahendused, mis suurendavad läbipaistvust ja maatoimingutega seotud informatsiooni kättesaadavust ning vähendavad tehnilise toimetamisega seotud kulusid. Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetme „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ . ERF Meetme tegevus 12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
Valdkond Linnaplaneerimine
Tellija Tallinna Linnakantselei
Teostaja KPMG Baltics OÜ
Valmimisaeg September 2019
Failid