Uuringu detailvaade

Number 2019-29
Pealkiri Astangu kahepaiksete ja roomajate rohevõrgustiku sidususe analüüs
Kokkuvõte Tuvastada välitööde tulemusena Astangu uurimisalal kahepaiksete ja roomajate talvitusalad, kudemistiigid, suvise maismaaperioodi alad, potentsiaalsed liikumis-koridorid uuringuala sees ning potentsiaalne või tegelik sidusus ümbritsevate rohe-aladega ning täiustada TLPA põhimõttelist planeeringu-lahendust meetmetega, mis tagaksid Astangu kahepaiksete ja roomajate soodsa seisundi jätkumise ka tulevikus.
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja MTÜ Põhjakonn
Valmimisaeg September 2019
Failid